Ένας από τους κύριους στόχους του έργου Mu.SA είναι να γεφυρώσει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στον κλάδο των μουσείων. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, το έργο Mu.SA σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά στάδια. Τα συμπεράσματά του θα αξιοποιηθούν για να αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης ποικίλων τύπων: ΜΑΔΜ (Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα), μαθήματα εξειδίκευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενων, εξ αποστάσεως μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του μουσειακού κλάδου.

1) Έρευνα :

Η κοινοπραξία, κεφαλαιοποιώντας και εξελίσσοντας τα αποτελέσματα του προγενέστερου έργου eCult Skills, διερεύνησε ποιες ψηφιακές και ποιες μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι αναγκαίες, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να υποστηριχθούν στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν μουσεία που θα ακμάζουν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017, οι συνεργαζόμενοι φορείς χαρτογράφησαν επαγγελματικές δεξιότητες, ψηφιακές και μεταβιβάσιμες, με τη συμβολή 81 ειδικών από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν διευθυντές μουσείων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης (focus groups), με στόχο να διασφαλιστεί η ισορροπημένη παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων. Παράλληλα, καταγράφτηκαν οι προδιαγραφές κατάρτισης με βάση βιβλιογραφική έρευνα και τη συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο του έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, η έρευνα κατέληξε σε τέσσερις αναδυόμενους επαγγελματικούς ρόλους: Υπεύθυνος Ψηφιακής Στρατηγικής (Digital Strategy Manager), Επιμελητής Ψηφιακών Συλλογών (Digital Collections Curator), Υπεύθυνος Ανάπτυξης Διαδραστικής Ψηφιακής Εμπειρίας (Digital Interactive Experience Developer) και Υπεύθυνος Διαδικτυακής Κοινότητας (Online Community Manager). Οι ρόλοι αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες των επαγγελματιών των μουσείων.

Η έρευνα οδήγησε σε τρεις βασικές αναφορές:

 The Museum of the Future: Insights and reflections from 10 international museums” από Symbola και Melting Pro

Για να λάβετε την αναφορά, πατήστε εδώ.

 “The Museum Professionals in the Digital Era.  Agents of change and innovation”

Μπορείτε να λάβετε τη σύντομη εκδοχή και την πλήρη εκδοχή.

  Report “Emerging Job Profiles for museum professionals”

Για να λάβετε την αναφορά, πατήστε εδώ.

2) Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων και υλικού κατάρτισης

(προσεχώς)

3) Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων κατάρτισης (ΜΑΔΜ – Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα και Μάθημα εξειδίκευσης)

(προσεχώς)

4) Αξιολόγηση

(προσεχώς)

Ενημερωτικά δελτία

  • Διαβάστε το 1ο ενημερωτικό δελτίο του έργου Mu.SA εδώ.
  • Διαβάστε το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου Mu.SA εδώ.

Εκδηλώσεις

  • 2ο Διεθνές Συνέδριο “DC-Me 2: Digital Challenges for Museum Experts”, Αθήνα – Ελλάδα (link)
  • Re-designing museums. Digital skills for change and innovation, Ρώμη – Ιταλία (link)
  • +Digital Future: Competences for the Cultural Sector, Πόρτο – Πορτογαλία (link)