Πώς θα εξελιχθούν τα μουσεία μετά την πλήρη επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας; Τι μορφή θα έχουν τα μουσεία του μέλλοντος; Με ποιόν τρόπο θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές εξελίξεις; Ποιές είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν στον συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να προσαρμοστούν τα μουσεία στο σήμερα; Προκειμένου να κατανοήσουμε τι ρόλο διαδραματίζει ο ψηφιακός παράγοντας στον εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου κλάδου, θέσαμε αυτές τις ερωτήσεις σε δέκα διεθνώς αναγνωρισμένα μουσεία της Ευρώπης, με διαφορετικά μεγέθη και περιεχόμενα συλλογών.

Το ίδρυμα Symbola σε συνεργασία με τον οργανισμό Melting Pro επιμελήθηκαν και παρουσιάζουν μια έκθεση υπό τον τίτλο «Το Μουσείο του Μέλλοντος», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA «Συμμαχίες δεξιοτήτων στον τομέα του Μουσείου», που έχει σκοπό να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, το οποίο έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ICT) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Το έργο Mu.SA προκειμένου να ενισχύσει τους επαγγελματίες του Μουσείου να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την ψηφιακή μετάβαση του τομέα του Μουσείου, θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει πιλοτικά ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης.

Η παρουσίαση αυτή είναι προάγγελος εκτενέστερων εκθέσεων και αποτελεσμάτων που πρόκειται να δημοσιευτούν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά εδώ!