Στη σύμπραξη συμμετέχουν (12) δώδεκα συνεργάτες από (4) τέσσερις χώρες: ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων και πολιτιστικών φορέων του Βελγίου, τρεις οργανώσεις που εκπροσωπούν την ένωση των επαγγελματιών μουσείων κι ένας περιφερειακός δημόσιος πολιτιστικός φορέας από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιταλία αντίστοιχα, ένας οργανισμός πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ένα ίδρυμα του οποίου τα μέλη είναι κοινωνικοί εταίροι και πολιτιστικοί οργανισμοί από την Ιταλία, δύο εταιρείες που ειδικεύονται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών των μουσείων και των επαγγελματιών του πολιτισμού από την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τους εταίρους: