Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Metropolis, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με αντικείμενο την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και συμμετείχαν με ομιλίες το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, εταίροι του έργου Mu.SA. Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δράσεων εκπαίδευσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ.

Σκοπός του έργου Mu.SA είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων. Με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των μουσείων και του τομέα του πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα MOOC, τέσσερα σεμινάρια μικτής κατάρτισης και πρακτική άσκηση. Η πιστοποίηση βασίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα δεξιοτήτων DigComp και European eCompetences Framework (e-CF). Το έργο αποτελεί μοναδική περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών πλαισίων ικανοτήτων και ήδη εμφανίζεται διεθνώς ως καλή πρακτική κατάρτισης.

Την εκδήλωσε άνοιξε ο Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής του ΕΑΠ, Διευθυντής της ερευνητικής ομάδας DAISSy και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Mu.SA. Κατόπιν η κυρία Τέτη Χατζηνικολάου, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος ICOM απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό της εκδήλωσης.

Η πρώτη ενότητα της Ημερίδας περιελάμβανε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εργου Mu.SA. Αρχικά, ο κύριος Καμέας παρουσίασε το έργο και αναφέρθηκε στην εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, η Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος MSc. και Ερευνήτρια στην ομάδα DAISSy, παρουσίασε αναλυτικά τα τέσσερα επαγγελματικά προφίλ (Digital Strategy manager, Digital Collections Curator, Interactive Experience Developer και Online Community Manager) τα οποία σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο έργο. Η πρώτη ενότητα έκλεισε με την παρουσίαση του Σπυρίδωνα Μπορώτη, Επιστημονικού Διαχειριστή του έργου Mu.SA και Ερευνητή της ομάδας DAISSy, ο οποίος έκανε τον απολογισμό του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) του Mu.SA. με τίτλο ‘’Essential skills for Museum Professionals, το οποίο προσφέρθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 με περισσότερες από 5000 συμμετοχές επαγγελματιών από το χώρο του πολιτισμού και των μουσείων, παγκοσμίως.

Ακολούθησε η απονομή των Πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης σε όσους/όσες εκπαιδευόμενους/ες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC).

Η δεύτερη ενότητα της Ημερίδας περιελάμβανε ομιλίες από εκπροσώπους πολιτισμικών φορέων. Ο Φίλιππος Μαζαράκης-Αινιάν, Επιμελητής Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος ICOM, μίλησε για τον αντίκτυπο του έργου Mu.SA στο χώρο του μουσείου και τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα μουσεία τη νέα τεχνολογία. Η Μαρία-Ξένη Γαρέζου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξέφρασε τις σκέψεις της γύρω από την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα: ανάγκες και πραγματικότητα. Η κυρία Γαρέζου μας ανέφερε σημαντικά δεδομένα για το πολιτιστικό απόθεμα της Ελλάδας που πρέπει να ψηφιοποιηθεί και την ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο του πολιτισμού προκειμένου τα επαγγέλματα του πολιτισμού να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Η Ελευθυερία (Έλια) Βλάχου, Γεν. Γραμματέας της ΑΜΚΕ «Υπ’ ατμόν: Ελληνικό Ινστιτούτο Ατμού» μας μίλησε για την αναγκαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσης, για το πώς τα τέσσερα προφίλ ρόλου που προκύπτουν από το έργο Mu.SA μπορούν να αξιοποιηθούν στην ελληνική πραγματικότητα και για τη σημασία της χρήσης των ΤΠΕ σε κάθε μουσείο με βάση την πολιτική και τη στρατηγική του μουσείου.

Η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης έκλεισε με την παρουσίαση με τίτλο «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων σας: Mu.SA Specialization Courses» από την Ελένη Δαμιανού, Project Manager, ΑΚΜΗ S.A. Η κυρία Δαμιανού παρουσίασε στο κοινό το περιεχόμενο και τους σκοπούς της εξειδίκευσης σε καθένα από τα 4 προφίλ του έργου Mu.SA μέσα από τα Specialization courses που θα διατεθούν για 120 επιλεχθέντες από Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Ακολούθησε σύντομη συζήτηση με το κοινό.

Συμπερασματικά, η εκδήλωση σημείωσε σημαντική επιτυχία, προσελκύοντας περισσότερους από 70 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές γύρω από την επαγγελματική και οργανωτική ανάπτυξη των φορέων πολιτισμού, την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων, τη σημαντικότητα ύπαρξης προγραμμάτων κατάρτισης όπως αυτό που προσφέρθηκε από το Mu.SA και την ανάγκη συνέχισης του συγκεκριμένου προγράμματος στα επόμενα χρόνια λόγω της μεγάλης απήχησης του.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν επαγγελματίες των μουσείων, φοιτητές και απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών σχετικών με τον πολιτισμό, επιστήμονες, ερευνητές καθώς και εργαζόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και θα διατεθεί μέσω του YouTube channel της DAISSy, μαζί με μίνι συνεντεύξεις που έγιναν με εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το MOOC.