Το έργο «Mu.SA – συμμαχία δεξιοτήτων για τα Μουσεία» έχει ενταχθεί κατόπιν έγκρισης στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Erasmus+/ Sector Skills Alliances -Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Σκοπός του έργου είναι να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στην τυπική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, ένα χάσμα που έχει προκύψει εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης εισόδου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ICT) στον χώρο των μουσείων και τη συνακόλουθη εμφάνιση νέων ειδικοτήτων.

Το Mu.SA αφουγκράζεται την ανάγκη των επαγγελματιών του μουσείου για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, επικεντρώνεται στην έλλειψη των ψηφιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που εντοπίζονται στον τομέα του μουσείου, όπως έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του έργου eCult Skills. Το έργο eCult χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου μάθησης (2013 – 2015), συντονιστής του οποίου ήταν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με την εταιρεία πολιτισμού Mapas das Ideias (MAPAS) από την Πορτογαλία, με τη συμμετοχή ειδικών από το ICOM Πορτογαλίας και το Πανεπιστήμιο του Πόρτο.

Μέσα από τις δεξιότητες οι οποίες εντοπίστηκαν από την ανάλυση των αναγκών και των δυνατοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης, θα προκύψουν νέα επαγγελματικά προφίλ, για καθένα από τα οποία θα σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο σπονδυλωτό πρόγραμμα σπουδών, δομημένο με μεθοδολογία βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνο με τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων, συγχρονισμένο με τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση και το οποίο θα αξιοποιεί στο μέγιστο τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και μεθόδους. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια τράπεζα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) (Open Educational Resources / OER), η οποία θα υποστηρίζει την εκμάθηση 40 περίπου ψηφιακών και «εγκάρσιων» δεξιοτήτων.

Στη συνέχεια θα σχεδιαστούν Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC), μέσα από τα οποία θα παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης των βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων των επαγγελματικών προφίλ, αλλά και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης που θα περιλαμβάνει εκπαίδευση διά ζώσης, εξ αποστάσεως και μέσω ασκήσεων πρακτικής.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα προωθεί την άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και δοκιμασμένων πρακτικών. Παράλληλα, θα σχηματιστούν οι μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα και βιωσιμότητα του έργου και πέραν της τυπικής λήξης του προγράμματος.

Το έργο θα ωφελήσει πρωτίστως τους επαγγελματίες του Μουσείου στους οποίους και απευθύνεται, το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου, τους αποφοίτους τμημάτων σχετικών με τον πολιτισμό που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο των μουσείων αλλά και το ευρύτερο κοινό καθώς θα αναβαθμιστεί η πολιτισμική του εμπειρία μέσα από το αναβαθμισμένο και σύγχρονο προφίλ των μουσείων.