Το έργο Mu.SA σκοπεύει να καλύψει την έλλειψη ψηφιακών και «μεταβιβάσιμων» δεξιοτήτων που εντοπίζεται στον χώρο του μουσείου, όπως έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια του έργου eCult Skills, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου μάθησης (2013 – 2015).