Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, αναμένεται να ωφελήσουν άμεσα τους επαγγελματίες αλλά και τους ανέργους των μουσείων και του πολιτισμού, τα μουσεία, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς μέσα από το Mu.SA, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει αναβαθμισμένες σύγχρονες πολιτισμικές εμπειρίες.