ΤΟ ΕΡΓΟ Mu.SA ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PLUGGY

Με αφορμή την Ημερίδα στην Πάτρα, το Νοέμβριο 2017, με τίτλο «Μουσεία, δεξιότητες και νέες προοπτικές στην Ψηφιακή εποχή», που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, είχαμε την ωραία ευκαιρία να γνωρίσουμε το έργο PLUGGY και να μάθουμε περισσότερα για τις καινοτόμες ιδέες και εργαλεία του. Το PLUGGY είναι ένα πρωτοποριακό, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο για την πολιτισμική κληρονομιά, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας